Juntes de Dilatació

Tota edificació a causa d’efectes sísmics o tèrmics, es veu sotmesa a contraccions o expansions.
Per controlar aquests moviments és convenient fer les anomenades “Juntes de dilatació”, aquestes juntes permeten el lliure moviment dels materials per tal d’evitar esquerdes o trencaments en aquests paviments, evitant el seu trencament.

EINA DE TREBALL

Juntas de dilatacion en hormigon

Comptem amb tota la maquinària necessària per realitzar qualsevol tipus de tall o perforació en formigó.

Treballs característics

La nostra experiència i professionalitat garanteix un ràpid acabat, un baix nivell de vibracions i pols, així com un treball final impecable.
Aquests són alguns dels treballs més representatius:

  • Juntes de dilatació.
  • Juntes de construcció
  • Juntes de contracció
  • Juntes d’expansió
  • Juntes d’expansió

Necessita pressupost per al seu projecte?

PROJECTES RELACIONATS

Per que Aracorte?

Gràcies a la disponibilitat de tota la maquinària necessària per realitzar qualsevol tipus de treball en perforacions de formigó, el nostre temps de resposta i finalització d’obra és excel·lent